Saturday, March 8, 2014

MARCO SANTANIELLO SA POSH MAGAZINE - Myanmar
Ang dakilang si Marco Santaniello ay marami ng artikulo sa iba't ibang magazine sa buong mundo tungkol sa kanyang mga obra.
Ngayon, isa na namang sikat na magasin ang  POSH  , ang nag feature ng buhay ni Marco at mga nabahagi nito sa sining.
Patunay lamang ito na ang kanyang mga obra ay kinikilala na sa iba't ibang bansa.
 Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa artikulo, e click ang link na ito at e like ang kanayang page sa Facebook.

No comments:

Post a Comment