Saturday, November 16, 2013

MARCO SANTANIELLO SA MANHATTAN !!! "NICE TO MEET YOU" sa Tazza Gallery !

Unang solo na exhibit ni Marco sa Tazza Gallery ay magaganap sa Nobyembre 14 hanggang Desyembre 12. 
Sa dami ng exhibit ni Marco kasama ang iba't ibang pintor, ngayon lang sya nabigyan ng pagkakataong maipakita ang kanyang mga obra sa Manhattan bilang solo artist.
Bisitahin alamng ang facebook page na ito para sa mas maraming impormasyon :)
No comments:

Post a Comment