Sunday, July 27, 2014

Pagbabalik ni Marco Santaniello

Maraming mga bakong likha ang ginawa ni Marco ang kinilala sa iba't ibang bansa. Isa na rito ang paglikha niya sa larawan nang modelong si MING XI.

(ang larawan sa ibaba)Ang Ramones ay isang sikat na banda sa Amerika. Ginawa ni Marco ang larawang ito upang ipakita ang kanyang paghanga sa banda. Ang bandila ng BRAZIL.

Ang larawan sa ibaba ay ginawa ni Marco dahil siya ay nagkaroon ng solong exhibisyon sa Brazil noong Marso. Ang kanyang pag likha ng bandila ng Brazil ay sumisimbolo ng pagpapasalamat sa pagsupporta ng bansa. 


Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa larawang ito, pumunta lamang sa facebook page ni Marco Santaniello.