Friday, July 5, 2013

MARCO SANTANIELLO PARA SA TAZZA GALLERY!

Isang pambihirang pagkakaon ang naibigay kay Marco Santaniello na ma e lagda sa TAZZA GALLERY

 Ito ay isa sa mga tanyag na galerya sa Chelsea gallery district sa Manhattan. 
Siya ay solong magpapalabas at magpapakita ng  kanyang mga obra sa Nobyembre sa taong ito.
Para sa mas maraming update bisitahin alng ang page niya sa Facebook.  :)


Maraming salamat!

No comments:

Post a Comment