Friday, May 17, 2013

MARCO SANTANIELLO : BAGONG UPDATE

MARCO SANTANIELLO : PAGKIKILALA NG PAGIGING MAHUSAY NA PINTOR MODA SA MANHATTAN.

Maraming artikulo na ang naisulat tungkol sa mga obra ni Marco Santaniello. Kinilala ang galing niya sa maraming lugar sa Europa at sa iba't ibang bansa sa Asya. 


Sa aking pa tuloy na pag siyasat sa kanyang mga nabahagi sa sining, talagang nakakamangha ang galing at talinong kanyang ipinamamalas. 

Ang kanyang mga desinyo ay talagang kakaiba at makikita sa kanyang mga obra ang kanyang pasyon sa sining.

Isa na namang sikat na pagkilala sa Manhattan ang nakapansin sa kanyang mga obra.


Makikita sa website na ito ang buong impormasyon sa bagong update tungkol kay Marco Santaniello.


http://manhattanin.com/marco-santaniello/.“If you really wanna change the world you must listen to everyone all over the world and in all languages.”


Ang adhikain at pagmamahal ni Marco sa sining ay talagang nakakamangha. 


http://manhattanin.com/marco-santaniello/
 Para sa gustong bumili ng mga kolekyon ni Marco, Mag e-mail laamng sa 
 Info@marcosantaniello.com

No comments:

Post a Comment